Fiber optika

Optički transmiteri 1310/1550nm sa i bez povratnog smera. Optički prijemnici sa i bez povratnog smera 1200-1600nm. Frekventni opseg 5-2400 MHz. Optički spliteri za segmentaciju mreže i PON sisteme.

 

Katalog Televes Fiber optika 2016 (pdf 7.7MB eng)

Optički spliteri PLC Televes (pdf 440KB eng, es)

 


Televes optički mininodovi služe za integraciju koaksijalne i optičke distributivne mreže...

››››


Fiber to the home

Kućni optički risiver 87-2150MHz

››››


Optički LNB konvertuje sve 4 SAT polarizacije u jedan optički izlaz.

Optički konvertor vrši konverziju optičkog signala na IF

Prostiranje signala kroz optički kabl je sa veoma malim slabljenjem sto omogucava velike dužine trasa.

››››ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš