Modulator za video nadzor

►Modulator (Analogni PAL B/G) pogodan za video nadzor nosi referencu 5858. Modulator je sa duplim bočnim opsegom (DSB). Vrlo ekonomičan i pouzdan.

 

Osnovne karakteristike modulatora:  
Sistem PAL B/G
Izlazni opseg BIII(C5-C12)/S1-S29/UHF(C21-C69)
Izlazni nivo 75-90 dBuV
RF prolaz 5-2150 MHz

 

Tipične šeme za povezivanje modulatora su sledeće:

U ovoj blok šemi se prikazuje situacija u kojoj se sistem za nadzor integriše u individualni antenski sistem. Signali iz antenskog sistema se dovode u modulator a iz njega izlaze ti isti TV signali kojima je pridodat signal iz kamere za nadzor.

 

 

 

 

U drugoj blok šemi prikazan je sistem za nadzor (npr. ulaz u zgradu sa većim brojem stanova) gde se signal iz kamere moduliše i sabira sa signalima iz KDS ili ZAS. Nakon toga, ukoliko je to potrebno, sabrani signal može da se pojača pa se vrši distribucija po objektu (po stanovima u zgradi gde se na svakom TV prijemniku koji je povezan na sistem može videti slika iz kamere za nadzor).

 

Zbog svojih tehničkih performansi i čistog spektra ovi modulatori nalaze primenu i u manjim KDS, hotelskim i ZAS sistemima. U tim situacijama veći broj modulatora (u  modulatore se najčešće uvode signali iz SAT risivira) se sabira sa prijemnom stanicom zemaljske TV i takav signal sa većim brojem kanala se distribuira u ZAS, KDS ili hotelski sistem.

Uputstvo za analogni modulator za video nadzor

Link: Uputstvo sa tehničkim karakteristikama (pdf 500KB srp)
 

►►Digitalni modulatori za video nadzor - komercijalna varijanta

NAMENA: Za kompletno digitalnu distribuciju svih TV programa. Može se multipleksirati sa DVB - C ili DVB-T/T2 KDS multipleksima. Idealna varijanta za video nadzor za hotele, bolnice, škole, stambene i poslovne objekte sa konstantnim snimanjem uz pomoć adekvatnog DVR sistema

 

Televes DigiMod  T je digitalni COFDM modulator -- uređaj koji pretvara analogni Audio/Video signal u COFDM DVB-T signal. (DVB-T modulator)
Televes DigiMod C je digitalni QAM modulator -- uređaj koji pretvara analogni Audio/Video signal u QAM DVB-C signal. (DVB-C modulator)

Analogni izvori signala mogu biti CVBS video (+audio) signali iz kamera za video nadzor, satelitski risiveri, analogni VCR i td.
Generisani signal se integrise u KDS ili ZAS ili CCTV sistem i može da se prima preko DVB T/T2 ili DVB-C kompatibilnog TV prijemnika ili DVB T/T2 ili DVB-C set top box (risivera)
Takođe, DigiMod HD, varijanate digitalnih modulatora sa HDMI /VGA ulazom.
U ponudi Televes ima i TWIN i QUAD modele digitalnih modulatora.
COFDM modulator 554901-srp (pdf 1.6Mb)

Neka rešenja za D/A i D/D obradu digitalnih TV signala

►Tipska rešenja prijema i obrade digitalnih TV signala

Za više detaljnijih podataka o svim Televes proizvodima namenjenih individualnoj upotrebi preuzmite separat iz Televes kataloga 2014:
Katalog - Risiveri i kućni uređaji (pdf - 1,9 MB eng)


ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš