Satelitski multisvic Televes - NEVOswitch

U okviru "New Evolution" serije proizvoda (skraćeno "NEVO"), Televes je predstavio novu seriju multisvičera sa 5, 9, 13 i 17 ulaza.


NEVO multisvičeri su projektovani za SAT i TV distribuciju u različitim konfiguracijama sistema, od individualnih do ZAS SMATV sistema. Ovi multisvičeri obuhvataju 26 uređaja koji imaju 4, 8, 12 ili 16 ulaznih satelitskih polarizacija i do najviše 32 izlaza po uređaju. Multisvičeri su kaskadni pa je za veći broj izlaza potrebno samo vezati uređaje u kaskadu.
Svi svičeri mogu da rade kao kaskadni  ili završni (na samom multisvičeru se nalazi prekidač za podešavanje režima rada, kaskadni ili završni).
U dokumentu nevoswitch-tipicne-aplikacije.pdf (pdf 4.1MB srp) su date tipične aplikacije za NEVO seriju multisvičera, sa različitim režimom rada (kaskadni/završni).
 

Uređaji podržavaju povratni smer, QUAD lnb konvertore i napajanje preko satelitskih risivera, a posebno treba istaknuti odlične tehničke karakteristike i visok kvalitet izrade kućišta koji obezbeđuje  optimalnu oklopljenost i kompaktnost.

Multisvičeri sa 5 ulaza su QUAD kompatibilni (napajanje+22KHz) i imaju podesivi atenuator za svaki korisnički izlaz.

Multisvičeri sa 9, 13 i 17 ulaza podržavaju povratni smer (5-65MHz), i imaju prekidač za dodatno pojačanje satelitskih signala za 10dB.

Televes je takodje proizveo i pojačavače sa 5, 9, 13 i 17 ulaza namenjenih ovoj seriji multisvičera, sa pojačanjem od 27dB-30dB.

 

Uputstva:
Nevoswitch 5x5xX (1 SAT + zemaljska TV / KDS) (pdf 2.1MB)
Nevoswitch 9x9xX (2 SAT + zemaljska TV / KDS) (pdf 3.3MB)
Nevoswitch 13x13xX (3 SAT + zemaljska TV / KDS) (pdf 3.7MB)
Nevoswitch 17x17xX (4 SAT + zemaljska TV / KDS) (pdf 5.2MB)


ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš